Tjänster

Finansstrateg och specialist inom försäkring, pension och förmåner!

För alla tjänster inom IR och kapitalanskaffning besök istället min Ocast profil

Rådgivning är ett väldigt reglerat område och den rådgivning som jag som finansstrateg ger handlar om att strategiskt planera helheten i din ekonomi och utbilda dig inom försäkring och sparande så du kostnadseffektivt kan sköta dina egna affärer, bli en kravställande upphandlare och medveten konsument på den finansiella marknaden.

Jag ger generella rekommendationer och kan utifrån din unika situation avgöra vad som skulle kunna passa dig eller ditt företag s.k. passandebedömning men kommer inte avgöra om det är lämpligt för dig. Jag gör alltså inte detta sista steget i rådgivningen som innebär lämplighetsbedömning utan hänvisar där till några utvalda kollegor i branschen som delar mina värderingar och arbetar liksom jag utan provision eller kick-backs.

Tjänster

# Investerare och hjälper företag med IR, kapitalanskaffning, finansiering och hitta nyckelpersoner med efterfrågad kompetens.
————-
 # Tillgänglig för styrelseuppdrag/advisory board
————-
# Planerar ekonomin och skapar strategier för ägare kring den finansiella strukturen i företaget och privat som är juridiskt- och skattemässigt fördelaktig.
————-
# Hjälper ägare och styrelser att skräddarsy och utveckla konkurrenskraftiga förmånspaket för VD och anställda. Formulerar en förmåns- och pensionspolicy för VD och anställda. Samarbetar med jurister som skriver avtal.
————-
# Second opinion på försäkrings- och placeringsförslag som kunderna får av finansiella aktörer. Jag utvärderar om förslaget passar kunden. Kunden avgör själv om det är lämpligt eller i samråd med en annan rådgivare.
————-
 # Utbildar chefer och styrelser i tjänstepension, avdragsregler och försäkringar. Förbättra erbjudandet, paketeringen och kommunikationen kring den lösning som företaget erbjuder sina anställda.
————-
# Föreläsning/workshop om investeringar, försäkringar och tjänstepension för revisorer, advokatbyråer, HR-avdelningar, styrelser, personalgrupper, idrottsmän.
————-
I mitt team ingår investerare, jurister, revisorer, kapitalförvaltare och företagsmäklare.

Vad jag gör och inte gör:

Definition av rådgivning enligt Finansinspektionen: “Förutsättningen för att reglerna ska gälla är att du får individuell rådgivning som tar hänsyn till just dina behov och förutsättningar. Däremot gäller inte reglerna när du tar del av generella rekommendationer eller analyser, eller när rådgivningen ges till en större krets av personer i till exempel massmedia”. Här kan du läsa mer om finansiell rådgivning: lagen om finansiell rådgivning, Finansinspektionen, Handelsbanken, Swedbank, Konsumenternas.se

Låt mig få hjälpa er också!

 / Cornelia Gustafzon

RÅDGIVNING PÅ RIKTIGT, ZERO LOSS!